Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

oveniceo
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viaowlyou owlyou
oveniceo
3523 ea4d 500
Łódź.
Reposted fromrol rol viaowlyou owlyou
oveniceo
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viaowlyou owlyou

April 19 2015

oveniceo
0704 a4f3 500
Reposted fromrol rol vialillaamyy lillaamyy

March 21 2015

oveniceo
4125 e185 500
ramka :)
Reposted fromMerlinka Merlinka viailoveyou iloveyou

March 14 2015

oveniceo
9828 3d7a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 18 2015

oveniceo
Brown winged eyeliner
Reposted fromweightless weightless viahibernacja hibernacja

February 14 2015

oveniceo

February 12 2015

oveniceo
5559 76e2 500

February 11 2015

3346 df3e
oveniceo
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viapoppyseed poppyseed
oveniceo
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viapoppyseed poppyseed
oveniceo

Nie mam poczucia winy z tego powodu, że nie udzielam się społecznie, choć czasem mi to doskwiera, bo samotność jest bolesna. Gdy jednak ruszam między ludzi, mam wrażenie moralnego upadku – to tak, jakby szukać miłości w burdelu.

— Susan Sontag
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoppyseed poppyseed
oveniceo
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viadefetyzm defetyzm

February 06 2015

oveniceo
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viadefetyzm defetyzm

December 29 2014

oveniceo
4586 c42b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oveniceo
8697 e2de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 13 2014

oveniceo
6608 f73f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oveniceo
2453 2e74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oveniceo
4918 6be4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl